Хімія

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки складені у відповідності до програми з загальної хімії для видавничо-поліграфічного інституту і призначені для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання перед лабораторними заняттями з хімії, контролю знань та підготовки студентів до проведення лабораторних дослідів. До кожної теми подана експериментальна частина.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

хімія, стехіометричні закони хімії, властивості розчинів, розчини електролітів, дисоціація води, гідроліз солей

Бібліографічний опис

Хімія [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання на домашню контрольну роботу для студентів видавничо-поліграфічного інституту заочної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. В. Пацкова, О. О. Шульженко, Н. Є. Власенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 878 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI