Фізика. Практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У посібнику подаються основні закони і формули, які необхідні для опанування відповідних тем та розділів типового курсу фізики, що викладається для майбутніх фахівців у сфері захисту інформації та телекомунікацій, наведені методичні вказівки та приклади розв’язування типових практичних завдань, містяться контрольні питання і задачі для самостійної роботи та підготовки до модульного контролю. Посібник призначений для студентів, які навчаються у закладах вищої освіти і вивчають нормативну навчальну дисципліну «Фізика» з циклу математичної та природничо-наукової підготовки за спеціальностями "Кібербезпека", "Телекомунікації та радіотехніка" та інших спеціальностей. Посібник може буде корисним для науково-педагогічних працівників, які викладають курс фізики, під час планування та підготовки завдань до практичних занять та модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фізика».

Опис

Ключові слова

загальна фізика, задачі з фізики

Бібліографічний опис

Скіцько, І. Ф. Фізика. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. Ф. Скіцько, О. І. Скіцько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського ; за заг. ред. І. Ф. Скіцька. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,99 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 614 с. – Назва з екрана.

DOI