Навчально-методичні матеріали (КЗТФ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 41
 • ДокументВідкритий доступ
  Загальна фізика-4. Оптика. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Лінчевський, Ігор Валентинович
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізика-2. Оптика. Квантова фізика. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Лінчевський, Ігор Валентинович
 • ДокументВідкритий доступ
  Магнітооптика. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Лінчевський, Ігор Валентинович
  У лабораторному практикумі представлені теоретичні відомості, опис лабораторних робіт з теми «Магнітооптичні ефекти. Магнітооптичні матеріали. Експериментальне спостереження магнітооптичних ефектів», що викладається для майбутніх фахівців за спеціальністю «Фізика та астрономія», наведені методичні вказівки до виконання цих робіт, містяться контрольні питання для самостійної роботи та підготовки до модульного контролю. Посібник призначений для здобувачів третього рівеня освіти (доктор філософії), які навчаються у закладах вищої освіти і вивчають нормативну навчальну дисципліну «Магнітооптика» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія». Посібник може бути корисним для науково-педагогічних працівників, які викладають курс фізики, під час планування та підготовки завдань до лабораторних робіт та модульних контрольних робіт з навчальних дисциплін «Магнітооптика», «Модуляційна поляриметрія», «Оптика».
 • ДокументВідкритий доступ
  Модуляційна поляриметрія. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Лінчевський, Ігор Валентинович
 • ДокументВідкритий доступ
  Поверхневий плазмонний резонанс. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-05) Лінчевський, Ігор Валентинович
 • ДокументВідкритий доступ
  Магнітооптика. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-05) Лінчевський, Ігор Валентинович
 • ДокументВідкритий доступ
  Загальна фізика. Дослідження характеристик вимушених та загасаючих вільних коливань в електричному коливальному контурі. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Лінчевський, Ігор Валентинович; Якуніна, Наталія Олександрівна
  У лабораторному практикумі представлені теоретичні відомості, опис лабораторних робіт з тем «Дослідження характеристик загасаючих вільних коливань в електричному коливальному контурі та Дослідження характеристик вимушених коливань в електричному коливальному контурі», що викладається для майбутніх фахівців за спеціальністю «Інформаційні системи та технології», наведені методичні вказівки до виконання цих робіт, містяться контрольні питання для самостійної роботи та підготовки до модульного контролю. Посібник призначений для студентів, які навчаються у закладах вищої освіти і вивчають нормативну навчальну дисципліну «загальна фізика» з циклу математичної та природничо-наукової підготовки за спеціальністю «Інформаційні системи та технології». Посібник може бути корисним для науково-педагогічних працівників, які викладають курс фізики, під час планування та підготовки завдань до лабораторних робіт та модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни «Загальна Фізика».
 • ДокументВідкритий доступ
  Загальна фізика. Оптика. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Лінчевський, Ігор Валентинович
  У лабораторному практикумі представлені теоретичні відомості, опис лабораторних робіт з теми «Інтерференція та дифракція світла», що викладається для майбутніх фахівців за спеціальністю «Фізика та астрономія», наведені методичні вказівки до виконання цих робіт, містяться контрольні питання для самостійної роботи та підготовки до модульного контролю. Посібник призначений для студентів, які навчаються у закладах вищої освіти і вивчають нормативну навчальну дисципліну «загальна фізика» з циклу математичної та природничо-наукової підготовки за спеціальністю «Фізика та астрономія». Посібник може бути корисним для науково-педагогічних працівників, які викладають курс фізики, під час планування та підготовки завдань до лабораторних робіт та модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни «Загальна фізика Оптика».
 • ДокументВідкритий доступ
  Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Вивчення дифракції Фраунгофера на щілині»
  (НТУУ «КПІ», 2012) Бригінець, Валентин Петрович; Гусєва, Ольга Олександрівна; Лінчевський, Ігор Валентинович
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізичні основи механіки: методичні рекомендації до розв’язування задач для студентів заочної форми навчання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-10-01) Климук, Олена Сергіївна; Якуніна, Наталія Олександрівна; Данилевич, Олександр Геннадійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Methodological instructions for laboratory work No.4(1): «Study of the dynamics of the simplest systems using the Atwood’s machine»
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2020) Iakunina, Natalia Oleksandrivna; Danylevych, Oleksandr Gennadiiovych; Klymuk, Olena Serhiivna; Ivanova, Iryna Mykhaylivna
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізика. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Скіцько, Іван Федорович; Скіцько, Олексій Іванович
  У посібнику подаються основні закони і формули, які необхідні для опанування відповідних тем та розділів типового курсу фізики, що викладається для майбутніх фахівців у сфері захисту інформації та телекомунікацій, наведені методичні вказівки та приклади розв’язування типових практичних завдань, містяться контрольні питання і задачі для самостійної роботи та підготовки до модульного контролю. Посібник призначений для студентів, які навчаються у закладах вищої освіти і вивчають нормативну навчальну дисципліну «Фізика» з циклу математичної та природничо-наукової підготовки за спеціальностями "Кібербезпека", "Телекомунікації та радіотехніка" та інших спеціальностей. Посібник може буде корисним для науково-педагогічних працівників, які викладають курс фізики, під час планування та підготовки завдань до практичних занять та модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фізика».
 • ДокументВідкритий доступ
  Загальна фізика. Вивчення вимушених коливань в електричному коливальному контурі
  (НТУУ «КПІ», 2008) Бригінець, Валентин Петрович; Гусєва, Ольга Олександрівна; Лінчевський, Ігор Валентинович; Якуніна, Наталія Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізика 2. Розділ Оптика
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017) Бригінець, Валентин Петрович; Гусєва, Ольга Олександрівна; Лінчевський, Ігор Валентинович; Стадійчук, Григорій Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Вивчення дифракційної ґратки»
  (НТУУ «КПІ», 2012) Бригінець, Валентин Петрович; Гусєва, Ольга Олександрівна; Лінчевський, Ігор Валентинович
 • ДокументВідкритий доступ
  Загальна фізика. Вивчення вільних коливань в електричному коливальному контурі
  (НТУУ «КПІ», 2008) Бригінець, Валентин Петрович; Гусєва, Ольга Олександрівна; Лінчевський, Ігор Валентинович; Якуніна, Наталія Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Methodological instructions for laboratory work No.7(1) «Investigation of the rotational motion of a solid body and determination of the velocity of the bullet with the help of a torsion ballistic pendulum»
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019) Iakunina, Natalia Oleksandrivna; Danylevych, Oleksandr Gennadiiovych; Yurchenko, Irina Oleksandrivna; Rebenchuk, Tetyana Lvivna; Fedotov, Viacheslav Vitalievich; Klymuk, Olena Serhiivna
 • ДокументВідкритий доступ
  Современные проблемы динамики намагниченности: от основ до сверхбыстрой релаксации
  (Химджест, 2013) Барьяхтар, Виктор Григорьевич; Иванов, Борис Алексеевич; Криворучко, Владимир Николаевич; Данилевич, Александр Геннадьевич
  Настоящая монография посвящена проблеме описания диссипативных процессов в магнитных материалах. Она состоит из 4 глав и содержит, как микроскопическое, так и феноменологическое рассмотрение процессов релаксации в магнетиках. Изложена микроскопическая теория в терминах функций Грина, которая дает последовательный способ расчета спектров и затухания спиновых волн и рассмотрен вопрос о характерных временах релаксации и установлении равновесных значений намагниченности. Изложен общий феноменологический метод построения диссипативной функции, как для магнитоупорядоченных систем, так и для парамагнетиков. При этом учтена диссипация как обменной, так и релятивистской природы. По предложенной в работе модели приведен расчет и анализ спектров спиновых волн с учетом их затухания. Существенным толчком для написания этой книги явились экспериментальные исследования последних нескольких лет. В этих экспериментах наблюдалось сверхбыстрая релаксация магнитных моментов в двухподрешеточных ферритах. Эти результаты потребовали пересмотра теории релаксации в магнитных материалах. В настоящей монографии дается объяснение этих экспериментов и излагается общая теория релаксационных явлений в таких материалах.
 • ДокументВідкритий доступ
  Methodological instructions for laboratory work No.5(1) «The rotational motion of a solid body»
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018) Iakunina, Natalia Oleksandrivna; Danylevych, Oleksandr Gennadiiovych; Yurchenko, Irina Oleksandrivna; Rebenchuk, Tetyana Lvivna; Fedotov, Viacheslav Vitalievich; Klymuk, Olena Serhiivna
 • ДокументВідкритий доступ
  Обробка результатів фізичних вимірювань
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Скіцько, Іван Федорович; Скіцько, Олексій Іванович