Інформаційна система аналізу тональності новин на основі системного підходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

семантична орієнтація тексту, наївний байєс, згорткові нейронні мережі, побудова списку ознак тексту, алгоритми класифікації, classification algorithm, semantic orientation of the text, naive baeys, convolutional neural networks, feature extraction

Бібліографічний опис

Рись, А. А. Інформаційна система аналізу тональності новин на основі системного підходу : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Рись Артем Андрійович. – Київ, 2018. – 72 с.

DOI