Порівняння результатів прогнозування епілептичних нападів при використанні різних схем відведення ЕЕГ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

епілепсія, епілептичні напади, кореляція, електроенцефалографія, ЕЕГ, прогнозування нападів, схема відведення, epilepsy, epileptic seizure, correlation, electroencephalography, EEG, seizure prediction, derivation scheme, эпилепсия, эпилептические приступы, корреляция, электроэнцефалография, ЭЭГ, прогнозирование приступов, схема отведений

Бібліографічний опис

Панічев, О. Ю. Порівняння результатів прогнозування епілептичних нападів при використанні різних схем відведення ЕЕГ / О. Ю. Панічев, А. О. Попов, В. І. Харитонов // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 68. – С. 54–58. – Бібліогр.: 17 назв.

DOI