Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць

Постійне посилання на фонд

ISSN 2310-0389 (Online), ISSN 2310-0397 (Print) Періодичність: 4 рази на рік
Рік заснування: 1956
Тематика: теоретична радіотехніка; електродинаміка; теорія та засоби телекомунікацій; антени та пристрої НВЧ діапазону; теорія та практика радіовимірювань; конструювання радіоапаратури; мікроелектронна та наноелектронна техніка; технологія радіоапаратобудування; засоби та методи мультимедіа; засоби захисту інформації; електронна побутова апаратура; цифрова та обчислювальна техніка; радіоелектроніка біомедичних технологій.
Офіційний сайт: http://radap.kpi.ua/radiotechnique

Переглянути

Підфонди, що знаходяться у цьому фонді

Зараз показуємо 1 - 10 з 17