Захист інформації в поліграфії. Комп’ютерний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-05

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

захист інформації в поліграфії

Бібліографічний опис

Захист інформації в поліграфії. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, О. В. Коротенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 27 с. – Назва з екрана.

DOI