Процеси та обладнання хімічних технологій. Частина 1. Практикум

Анотація

У посібнику наведено короткі теоретичні відомості з гідравліки та теплообміну, описано методику визначення теплофізичних властивостей теплоносіїв, викладено методики вибору насосів та вентиляторів, визначення параметрів теплообмінного обладнання та методики параметричних розрахунків теплообмінників та випарних апаратів. Наведені індивідуальні завдання для розрахунків. Всі необхідні довідкові дані для виконання розрахунків наведені в тексті посібника. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 133 Галузе машинобудування, буде також корисним для бакалаврів за спеціальностями 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія та 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка.

Опис

Ключові слова

процеси хімічних технологій, обладнання хімічних технологій

Бібліографічний опис

Процеси та обладнання хімічних технологій. Частина 1. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 Галузеве машинобудування / Корнієнко Я. М., Степанюк А. Р., Гулієнко С. В., Гайдай С. С., Семінський О. О. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 9,9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 468 с. – Назва з екрана.

DOI