Система аналізу біомедичних сігналів для визначення емоційного стану

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

система виявлення сонливості, автоенкодер, біосигнали, серце, машинне навчання, R-R інтервали, електрокардіограма, класифікація, штучна нейронна мережа, driver drowsiness detection, autoencoder, biosignals, heart, machine training, R-R intervals, electrocardiogram, classification, artificial neural network

Бібліографічний опис

Фрідман, Р. Система аналізу біомедичних сігналів для визначення емоційного стану : магістерська дис. : 122 Компьютерні науки та інформаційні технології / Фрідман Рон. – Київ, 2018. – 106 с.

DOI