Функціонально-оріентована елементна база проектування систем гідро- і пневмоприводів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

елементна база, схемні рішення, системні рішення, твердотільне моделювання, макетування, комплектні приводи, шарніри, робочі процеси, феромагнітна рідина, металполімер, демпфери, динаміка, моменти інерції, тензорні поля, планарні моделі, нелінійності, система сферичного руху, інноваційні приводи, апробація, element base, schematics, system solutions, solid modeling, prototyping, complex drives, hinges, workflows, ferromagnetic fluid, metal polymer, dampers, dynamics, moments of inertia, tensor field, planar models, nonlinears, system of spherical movement, innovation drives, testing, приводы, элементная база, схемные решения, системные решения, расчет, твердотельное моделирование, макетирование, комплектные приводы, шарниры, рабочие процессы, ферромагнитная жидкость, металлополимеры, демпферы, динамика, моменты инерции, тензорные поля, планарные модели, нелинейности, системы сферического движения, инновационные приводы, апробация

Бібліографічний опис

Струтинський, С. В. Функціонально-оріентована елементна база проектування систем гідро- і пневмоприводів : дис. … д-ра техн. наук. : 05.02.02. – Машинознавство / Струтинський Сергій Васильович. – Київ, 2017. – 396 л.

DOI