Політична культура молоді в польській науковій думці: теоретико-понятійний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Політехніка

Анотація

Опис

Ключові слова

молодь, політична культура, політична система, процес політичної соціалізації, психологічний підхід, youth, political culture, political system, the process of political socialization, the psychological approach

Бібліографічний опис

Дунець В. Б. Політична культура молоді в польській науковій думці: теоретико-понятійний аналіз / Дунець В. Б. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2013. – № 4 (20). – С. 14–18. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI