Хвильові оператори сингулярного збурення рангу один несиметричним потенціалом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Сингулярні збурення, Задача на власні значення, Формула Крейна, Несамоспряжене збурення, Хвильові оператори, Singular perturbation, Eigenvalue problem, Krein’s formula, Nonselfadjoint perturbation, Wave operators, Сингулярные возмущения, Задача на собственные значения, Формула Крейна, Несамосопряженные возмущения, Волновые операторы

Бібліографічний опис

Вдовенко Т. І. Хвильові оператори сингулярного збурення рангу один несиметричним потенціалом / Т. І. Вдовенко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 4(102). – С. 14–20. – Бібліогр.: 12 назв.

DOI