Протокол погодження лексики як активний інструмент медіагігієни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

медіагігієна, протокол погодження лексики, «мова ненависті», мовленнєві маркери попередньої ідеологічної епохи, медіамеми, media hygiene, Vocabulary protocol, ‘hate speech’, speech markers of previous ideological era, media memе, медиагигиена, протокол согласования лексики, «язык ненависти», речевые маркеры предыдущей идеологической эпохи, медиамемы

Бібліографічний опис

Левчук О. М. Протокол погодження лексики як активний інструмент медіагігієни / О. М. Левчук // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 2(56). – С. 103–110. – Бібліогр.: 14 назв.