Методи формування товарного асортименту на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

товарна політика, товарний асортимент, методи формування асортименту, АВС аналіз

Бібліографічний опис

Єлісеєва Т. С. Методи формування товарного асортименту на підприємстві [Електронний ресурс] / Єлісеєва Т. С., Кубишина Н. С. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 146 Кбайт). – 2012. – Вип. 6. – Назва з екрана.

DOI