Фінансовий аналіз стану підприємства як інструмент забезпечення його ефективного розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

аналіз, фінансовий стан підприємства, фінансова стійкість, платоспроможність, ліквідність, фінансові ресурси, резерви, analysis, financial state of enterprise, financial stability, solvency, liquidity, financial resources, анализ, финансовое состояние предприятия, финансовая стабильность, платежеспособность, ликвидность, финансовые ресурсы

Бібліографічний опис

Кириченко С. О. Фінансовий аналіз стану підприємства як інструмент забезпечення його ефективного розвитку / Кириченко С. О., Корчовна М. Р. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 261–267. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI