Маркетинг стартап-проектів

Анотація

Опис

Ключові слова

маркетинг, стартап, стартап-проект, футуролог, startup, історичні передумови виникнення стартап-проектів, «Дорожня карта» розробників стартап-проектів, розроблення ідеї стартап-проекту, технологічний аудит, методики технологічного аудиту, аналіз ринкових можливостей, аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників з, стратегічне управління

Бібліографічний опис

Маркетинг стартап-проектів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для усіх спеціальностей другого освітнього ступеню «магістр» / С. О. Солнцев, О. В. Зозульов, Н. В. Юдіна, Т. О. Царьова, Н. В. Язвінська ; за заг. ред. С. О. Солнцева ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 218 с. – Назва з екрана.

DOI