Засади обґрунтування механізму управління активізацією потенціалу регіональних економічних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню обґрунтування засад механізму управління активізацією потенціалу регіональних економічних систем для забезпечення соціально-економічного та екологічного розвитку. Активізація потенціалу регіональних економічних систем розглядається як властивість регіонів адаптувати себе відносно впливу оточуючого середовища, елементом якого він є сам, та власної внутрішньої структури у взаємовідносинах із світовою системою виробництва і товарно-грошового обміну. Доведено, що формування алгоритму механізму управління активізацією потенціалу регіонів вирішує такі наукові завдання як: підвищення рівня конкурентоспроможності регіону в ринковому середовищі на основі впровадження інновацій; інтелектуалізація капіталу регіону; підвищення зайнятості населення; охорона навколишнього середовища та здоров’я людей. Обґрунтовано послідовність механізму активізації потенціалу регіонів, що включає в себе порядок щодо формування відповідного забезпечення на основі встановлення наявності відповідного ресурсного забезпечення.

Опис

Ключові слова

потенціал регіонів, механізм, управління, потенціалоформуючий простір, регіональна економічна система, potential of regions, mechanism, management, potential-forming space, regional economic system

Бібліографічний опис

Дергалюк, М. О. Засади обґрунтування механізму управління активізацією потенціалу регіональних економічних систем / Дергалюк М. О. // Інфраструктура ринку. – 2022. Вип. 68. – С. 187-19. – Бібліогр.: 11 назв.

Зібрання