Геомеханіка-2. Механіка ґрунтів: практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Навчальне видання призначене для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 184 «Гірництво», освітньої програми «Геоінженерія».

Ключові слова

паспорт міцності, дотичні напруження, коло Мора, круглоциліндрічна поверхна, коефіцієнт стійкості

Бібліографічний опис

Геомеханіка-2. Механіка ґрунтів: практикум [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Геоінженерія» спеціальності 184 «Гірництво» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С.М. Стовпник, Л.В. Шайдецька, О.В. Ган. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,62 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 32 с. – Назва з екрана.

DOI