Навчально-методичні матеріали (ГІ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 45
 • ДокументВідкритий доступ
  Екологічна безпека інженерної діяльності. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ткачук, Костянтин Костянтинович; Тверда, Оксана Ярославівна; Вовк, Оксана Олексіївна; Кофанов, Олексій Євгенович
  У навчальному посібнику викладено основні положення щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічна безпека інженерної діяльності». Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості, завдання до практичних робіт, порядок їх виконання, а також вихідні дані. Приділено увагу питанням ресурсоощадливих технологій та інструментам зменшення впливу на довкілля в процесі реалізації існуючих технологій виробництва. У посібнику наведено алгоритми розрахунку рівнів забруднення довкілля, екологічного податку та інформацію про окремі нормативно-правові документи у сфері захисту довкілля, систему екологічного управління (ISO 14001). Навчальне видання призначене для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 132 Матеріалознавство.
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська переддипломна практика: рекомендації до підготовки та проходження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Тверда, Оксана Ярославівна; Броницький, Вадим Олегович
  Подані у посібнику методичні матеріали мають на меті допомогти здобувачам у підготовці до проходження переддипломної практики на промислових підприємствах та в наукових установах, а також у зборі матеріалів для виконання магістерської дисертації. Усім здобувачам рекомендується обов'язково ознайомитися з матеріалами, наведеними у посібнику.
 • ДокументВідкритий доступ
  Геомеханічні процеси в породному масиві: Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кравець, Віктор Георгійович; Вапнічна, Вікторія Вкторівна
  У сучасних умовах виробництва задіяні великі площі верхньої земної кори для будівництва дамб, водосховищ, транспортних і комунікаційних каналів, доріг, формування підземних резервуарів і зон штучної проникності з метою інтенсифікації видобутку нафти і води з продуктивних пластів, вилуговування солей. кольорових металів, утилізації відходів різних виробництв, використання земного тепла і т. д. Це зумовлює необхідність вивчення механічних процесів, що призводять до повного або часткового порушення рівноважного стану гірських мас. Особливе значення мають дослідження закономірностей динамічного впливу на гірські породи з метою їх руйнування, ущільнення або переміщення за допомогою енергії вибуху зарядів, розміщених поблизу вільної поверхні або на значній глибині. видобуток твердих корисних копалин відкритим способом, інженерна обробка стисливих ґрунтів, будівництво каналів, водосховищ, різноманітні спеціальні роботи. Ці завдання знайшли своє втілення в науковій галузі - геодинаміці вибухових процесів, яка вивчає закономірності, пов'язані з механічним рухом і деформацією середовищ.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвалини та фундаменти. Курсова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Шайдецька, Любов Валентинівна; Ган, Олена Валеріївна; Вовк, Оксана Олексіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвалини та фундаменти
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Шайдецька, Любов Валентинівна; Ган, Олена Валеріївна; Вовк, Оксана Олексіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Геомеханіка-2. Механіка ґрунтів: практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Стовпник, Станіслав Миколайович; Шайдецька, Любов Валентинівна; Ган, Олена Валеріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Екологізація виробництва та зелені технології. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06-24) Ремез, Наталя Сергіївна; Гребенюк, Тетяна Володимирівна; Броницький, Вадим Олегович
 • ДокументВідкритий доступ
  Обчислювальна техніка та програмування. Алгоритми та їх реалізація. Розрахункова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-05-26) Філянін, Данило Володимирович; Опришко, Віталій Павлович; Броницький, Вадим Олегович; Журавльов, Андрій Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Обчислювальна техніка та програмування. Об’єктно-орієнтоване програмування. Розрахункова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-05-26) Філянін, Данило Володимирович; Опришко, Віталій Павлович; Броницький, Вадим Олегович; Журавльов, Андрій Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Обчислювальна техніка та програмування. Алгоритми та їх реалізація. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-05-26) Філянін, Данило Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Обчислювальна техніка та програмування. Об’єктно-орієнтоване програмування. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-05-26) Філянін, Данило Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Обчислювальна техніка та програмування. Алгоритми та їх реалізація. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-05-06) Філянін, Данило Володимирович; Опришко, Віталій Павлович; Броницький, Вадим Олегович; Максименко, Олександра Едуардівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Обчислювальна техніка та програмування. Об’єктно-орієнтоване програмування. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-05-26) Філянін, Данило Володимирович; Опришко, Віталій Павлович; Броницький, Вадим Олегович; Максименко, Олександра Едуардівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Будівельна механіка. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-05-18) Косенко, Тетяна Володимирівна; Стовпник, Станіслав Миколайович; Шайдецька, Любов Валентинівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Будівельні матеріали та конструкції підземних споруд. Рекомендації до виконання курсового проєкту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Ган, Анатолій Леонідович; Шайдецька, Любов Валентинівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Геомеханічні процеси в породному масиві. Прикладна геодинаміка вибуху
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-09) Кравець, Віктор Георгійович; Вовк, Олексій Онуфрійович; Терентьєв, Олег Маркович
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування вибухових робіт
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Кравець, Віктор Георгійович; Зуєвська, Наталя Валеріївна
  Навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Проектування вибухових робіт", призначений для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 184 "Гірництво", та буде корисним фахівцям з гірничо-видобувних підприємств, науково-дослідних і проектних інститутів і організацій. Розглянутий комплекс методів проектування масових вибухових робіт на відкритих гірничих роботах може бути використаний при виконанні магістерських дисертацій, докторських робіт здобувачами наукових ступенів відповідних спеціальностей. Представлені розрахунки сучасних методів проектування вибухових робіт враховуючи специфіку виконання вибухових робіт на гірничо-видобувних підприємствах.
 • ДокументВідкритий доступ
  Numerical methods of the solution of applied tasks for foreign students. Theoretical material and practical
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2020) Remez, Natalia Serhiivna; Bronytskyi, Vadym Olehovych
  In the presented grant basic provisions on performance individual semestrial a task - settlement work which subject occupies sections of a course of the higher mathematics on studying of differential notation of functions of two variables are stated. Educational the edition contains the main theoretical data, samples to performance of tasks on separate subjects, the list of references, and a model of execution of the report with rozrakhunovo ї works. It is considered the basic concepts of the theory of functions of many variables and existing methods rozv "to a yazk of tasks on findings of a range of definition of functions; calculations of double border of function; findings of private derivatives of function of two variables, and functions which are made or set implicitly; definitions of extrema of function and so forth. The educational edition is intended for applicants for a master's degree in specialty 101 "Ecology", the educational program "Engineering Ecology and resource-saving".
 • ДокументВідкритий доступ
  Управління та поводження з відходами. Курсова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Ткачук, Костянтин Костянтинович; Тверда, Оксана Ярославівна; Броницький, Вадим Олегович
  Навчальний посібник направлений на ефективне засвоєння вимог до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління та поводження з відходами» та детальне усвідомлення суті завдань студентами у процесі роботи. Рекомендації до виконання курсової роботи, окрім завдання, містять інформацію щодо структури курсової роботи, вимог до її оформлення, рекомендації щодо змісту та оформлення презентацій, окремо виділено типові помилки під час виконання курсової роботи, а також наведено критерії оцінювання курсової роботи, список рекомендованої літератури. Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія».
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія навколишнього середовища. Хімія органічних сполук. Частина 3. Вуглеводи, ароматичні та гетероциклічні сполуки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Василькевич, Олександр Іванович; Кофанова, Олена Вікторівна; Кофанов, Олексій Євгенович
  Навчальний посібник призначений для допомоги студентам, які вивчають дисципліни "Хімія навколишнього середовища", "Хімія", "Органічна хімія", "Екологія людини" тощо. У посібнику приділена увага роз’ясненню основ утворення хімічного зв’язку в органічних сполуках, розглянуто класи органічних речовин, їх фізичні та хімічні властивості, способи добування тощо. Зроблено висновки щодо токсичності певних сполук та їх впливу на організм людини, на довкілля тощо, залежності токсичності цих речовин від їх концентрації у певному середовищі, а також від будови та наявності чи, навпаки, відсутності певних функціональних груп. Особливу увагу приділено складовим організма людини, процесам, що відбуваються у навколишньому середовищі за участю токсикантів. Навчальне видання призначене для студентів спеціальності 101 «Екологія», 184 «Гірництво» та студентів інших технічних спеціальностей.