Гнучкі виробничі системи. Конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник «Гнучкі виробничі системи» містить інформацію про фундаментальні основи і визначення в області сучасних засобів автоматизації обробки та транспортування деталей, надає інформацію про основи гнучких виробничих систем, конструктивні особливості та переваги використання гнучких виробничих систем, програмування верстатів з ЧПК, містить відомості про промислові роботи, транспортні механізми, а також складське та інструментальне забезпечення гнучких виробничих систем. Присвячений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Шевченко, В. В. Гнучкі виробничі системи. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / В. В. Шевченко, Г. С. Тимчик ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6.04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 155 с. – Назва з екрана.

DOI