Наукова робота за темою магістерської дисертації. Основи наукових досліджень. Практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-09-02

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

магістерська дисертація, наукова робота, професійна діяльність

Бібліографічний опис

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Основи наукових досліджень. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. С. Антонюк, Н. І. Бурау, Д. О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,29 Мбайт). – КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 104 с. – Назва з екрана.

DOI