Загальна хімічна технологія

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дані методичні рекомендації визначають порядок виконання, обсяг і зміст звітів з лабораторних робіт та порядок захисту виконаних робіт.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

гідроксид натрію, каталітичне окиснення, одержання вапна, коксування кам'яного вугілля

Бібліографічний опис

Загальна хімічна технологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» хіміко-технологічного факультету / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Л. Концевой, Н. М. Толстопалова, В. П. Сербін [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,00 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI