Багатоканальний прилад для неінвазивних досліджень вмісту кисню в організмі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Багатоканальний прилад, неінвазивні методи досліджень, парціальний тиск, транскутанний сенсор кисню, many-server instrument, non-invasive methods studies, partial pressure, transcutanes sensor of the oxygen, многоканальный прибор, неинвазивные методы исследований, парциальное давление, транскутанный сенсор кислорода

Бібліографічний опис

Котовський В. Й. Багатоканальний прилад для неінвазивних досліджень вмісту кисню в організмі / Котовський В. Й., Осауленко В. Л., Довженко О. П. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 40. – С. 125–136. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI