Визначення параметрiв стеганограм з використанням авторегресiйних моделей цифрових зображень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»

Анотація

Опис

Ключові слова

авторегресiйна модель з ковзним середнiм, ARMA, стеганографiя, пасивний стегоаналiз

Бібліографічний опис

Дорошенко, А. В. Визначення параметрiв стеганограм з використанням авторегресiйних моделей цифрових зображень / А. В. Дорошенко, Д. О. Прогонов // XV Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики», 25-27 травня 2017 року, м. Київ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2017. – С. 123-125. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI