Eigenmodes analysis of sectoral coaxial ridged waveguides by transverse field-matching technique. Part 2. Numerical results

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

electrodynamics boundary problem, sectoral coaxial ridged waveguide, transverse field-matching technique, TE modes, ТМ modes, field distribution, крайова задача електродинаміки, секторний коаксіальний ребристий хвилевід, метод узгодження полів часткових областей, власні хвилі типу ТЕ, власні хвилі типу ТМ, розподіл поля, краевая задача электродинамики, секторный коаксиальный ребристый волновод, метод согласования полей частичных областей, собственные волны типа ТЕ, собственные волны типа ТМ, распределение поля

Бібліографічний опис

Dubrovka F. F. Eigenmodes analysis of sectoral coaxial ridged waveguides by transverse field-matching technique. Part 2. Numerical results / Dubrovka F. F., Piltyay S. I. // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2013. – № 55. – С. 13–23. – Бібліогр.: 8 назв.

DOI