Комп’ютерно-інтегрована система забезпечення формоутворення зубчастих коліс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Робота виконана на кафедрі залізничного транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, м. Сєверодонецьк та на кафедрі інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

Ключові слова

механічна обробка, зубчасті колеса, формоутворення, зубооброблювальний інструмент, комп'ютерна інтеграція, автоматизований процес проектування, інтерактивне керування, machining, gear wheels, shaping, gear machining tools, computer integration, automated design process, interactive control, механическая обработка, зубчатые колеса, формообразование, зубообрабатывающий инструмент, компьютерная интеграция, автоматизированный процесс проектирования, интерактивное управление

Бібліографічний опис

Воронцов, Б. С. Комп’ютерно-інтегрована система забезпечення формоутворення зубчастих коліс : дис. … д-ра техн. наук. : 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти / Воронцов Борис Сергійович. – Київ, 2018. – 397 с.

DOI