Англійська мова професійного спрямування

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки до розвитку практичних навичок усного мовлення та читання технічної літератури англійською мовою для студентів 5 курсу за спеціальностями «Телекомунікаційні системи та мережі» та «Відео-,аудіо- і кінотехніка», факультету електроніки побудовані відповідно до програми, яка передбачає навчання студентів вмінню працювати з англійською літературою за фахом, збагаченню словникового запасу та оволодінню комунікативно-практичними навичками спілкування і перекладу англійської мови.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до розвитку практичних навичок усного мовлення та читання технічної літератури англійською мовою для студентів 5 курсу за спеціальностями «Телекомунікаційні системи та мережі» та «Відео-, аудіо- та кінотехніка» факультету електроніки / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. С. Петрова, Л. В. Ломакіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,2 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI