Фізика твердого тіла. Т. 2. Діелектрики, напівпровідники, фазові переходи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Політехніка

Анотація

Опис

Ключові слова

активні діелектрики, напівпровідники, фазові переходи

Бібліографічний опис

Поплавко, Ю. М. Фізика твердого тіла. Т. 2. Діелектрики, напівпровідники, фазові переходи [Електронний ресурс] : [в 2 т.] : підручник для студентів, які навчаються за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка» / Ю. М. Поплавко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 7,27 Мбайт). – Київ : Політехніка, 2017. – 379 с. – Назва з екрана.

DOI