Процеси та обладнання хімічної технології-3. Гідромеханічні та механічні процеси: практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У навчальному посібнику наведені теоретичні матеріали для виконання практичних робіт із дисципліни: «Процеси та обладнання хімічної технології – 3. Гідромеханічні та механічні процеси», а саме: процеси розділення неоднорідних газових та рідких систем при осадженні у гравітаційному полі та у полі відцентрових сил, центрифугування, перемішування, псевдозрідження, подрібнення матеріалів. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування, освітньої програми: «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії». Видання включає індивідуальні завдання для виконання розрахункової роботи.

Опис

Для створення єдиного уявлення про умови протікання процесів хімічної технології необхідне розуміння основних понять, гіпотез, аксіом, фундаментальних законів, а також деяких аспектів історичного розвитку цих процесів. Гідромеханічні процеси є базовою інженерною дисципліною, особливо для інженерів, які навчаються спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії». При вивченні дисципліни студенти оволодівають основними законами гідромеханічних процесів, які широко використовуються під час вирішення практичних завдань у багатьох галузях техніки: хімічному машинобудуванні; нафтопереробці, мембранній техніці, переробці полімерів, виробництві фармацевтичних препаратів та холодильній техніці, водопостачанні та постачанні повітрям, тощо. Гідромеханічні процеси, а саме розділення газових та рідких систем у гравітаційному і відцентровому полі та при фільтрації, перемішування рідин та псевдозрідження, а також механічні процеси подрібнення на виробництвах є надзвичайно важливими, тому особливу увагу необхідно приділяти засвоєння теоретичних знань при виконанні практичних робіт із вибором найбільш енергоефективного обладнання, яке задовольняє всі поставлені вимоги на виробництвах. Застосування пакетів програмного забезпечення для розв’язку поставлених задач забезпечує мінімізацію витрат часу на вибір типового обладнання, а також дає змогу більш детально зрозуміти вплив кожного параметру на реалізацію гідромеханічних та механічних процесів при застосуванні відповідних апаратів, а саме: пилоосаджувальної камери, циклонів, гідроциклонів, стрічкових та барабанних вакуум-фільтрів, центрифуг відстійного та фільтруючого типів, рідинних мішалок, апарату із псевдозрідженим шаром, щокової та валкової дробарок, бігунів та кульового млина.

Ключові слова

гідромеханічні процеси, Hydromechanical processes, газовий відстійник, Gas settling tank, циклон, Cyclone, стрічковий вакуум-фільтр, Belt vacuum filter, барабанний вакуум-фільтр, Drum vacuum filter, центрифуга, Centrifuge, мішалка, Mixer, щокова дробарка, Jaw crusher, валкова дробарка, Roll crusher, млин, Mill

Бібліографічний опис

Корнієнко, Я. М. Процеси та обладнання хімічної технології-3. Гідромеханічні та механічні процеси: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / Я. М. Корнієнко, С. С. Гайдай ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 6.9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2023. – 210 с. – Назва з екрана.

DOI