Мікропроцесорна техніка та ЕОМ

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

структура мікро-ЕОМ, пам'ять мікро–ЕОМ, підпрограми

Бібліографічний опис

Мікропроцесорна техніка та ЕОМ [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дегтярьов, В. Г. Баженов, Р. М. Галаган [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,80 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.

DOI