Навчально-методичні матеріали (АСНК)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 67
 • ДокументВідкритий доступ
  Технічні засоби автоматизації. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Безвесільна, Олена Миколаївна; Толочко, Тетяна Олексіївна
  У навчальному посібнику викладено інформацію щодо використання різних типів технічних засобів автоматизації, які широко використовуються в автоматизованих приладових системах вимірювання. Викладена інформація буде корисною у процесі виконання практичних занять та дипломного проєктування за близькими темами. Навчальний посібник містить організаційні питання роботи, приділено увагу послідовності та методиці виконання практичних занять, наведено вимоги щодо оформлення та процесу захисту виконаних практичних занять, запропоновано студентам оформити таблиці заданих параметрів та відповідні розрахунки, надати висновки. Навчальний посібник призначено для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та роботетехніка, буде також корисним для інженерно-технічних працівників, фахівців, які займаються технічними засобами автоматизації у системах автоматизації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технічні засоби автоматизації. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Безвесільна, Олена Миколаївна; Толочко, Тетяна Олексіївна
  В основу навчального посібника покладено матеріали кусу лекцій «Технічні засоби автоматизації». Навчальний посібник призначено для здобувачів ступеня бакалавра в галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і споріднених спеціальностей, а також наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців, які займаються технічними засобами автоматизації в системах автоматизації. При написанні навчального посібника використано багаторічний досвід викладання перетворюючих пристроїв приладів, виконавчих пристроїв мехатронних комплексів студентам приладобудівного факультету Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Наприкінці кожного розділу навчального посібника запропоновано питання для самоконтроля для закріплення та перевірки набутих знань та навичок. Для студентів технічних спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технічні засоби автоматизації. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Безвесільна, Олена Миколаївна; Толочко, Тетяна Олексіївна
  У навчальному посібнику викладено інформацію щодо використання різних типів технічних засобів автоматизації, які широко використовуються в автоматизованих приладових системах вимірювання. Викладена інформація буде корисною у процесі виконання лабораторних робіт та дипломного проєктування за близькими темами. Навчальний посібник містить організаційні питання роботи, приділено увагу послідовності та методиці виконання лабораторних робіт, наведено вимоги щодо оформлення та процесу захисту виконаних лабораторних робіт, запропоновано студентам оформити таблиці та графіки експериментів, надати висновки. Навчальний посібник призначено для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та роботетехніка, буде також корисним для інженерно-технічних працівників, фахівців, які займаються технічними засобами автоматизації у системах автоматизації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп'ютерне проєктування електронних схем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Галаган, Роман Михайлович
  Навчальний посібник призначений для докладного вивчення системи автоматизованого проєктування Altium Designer та допомагає оволодіти навиками наскрізного проєктування принципових схем та друкованих плат електронних пристроїв. У посібнику пояснюється, як розробляти умовні графічні позначення електронних компонентів та їх посадкові місця. Описуються принципи розробки та оформлення принципових схем та створення на їх основі друкованих плат. Комп’ютерні практикуми структуровані за принципом «від простого до складного»: спочатку студенти навчаються розроблювати компонентні модулі та додавати їх до власної бібліотеки, після чого переходять до розробки принципових схем та друкованих плат електронних пристроїв. Для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка». Може бути корисним для аспірантів, викладачів та фахівців у сфері приладобудування, автоматизації, неруйнівного контролю, технічної діагностики тощо, які займаються розробкою та проєктуванням електронних приладів та систем різного призначення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Стислий україно-англійський тлумачний словник термінів з вихрострумового неруйнівного контролю
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Куц, Юрій Васильович; Лисенко, Юлія Юріївна; Учанін, Валентин Миколайович
  Тлумачний словник (Basic terms used in eddy currant non-destructiv testing) є важливим довідковим джерелом для студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, наукових та інженерно-технічних працівників, які працюють з вихрострумовим неруйнівним контролем. Словник містить найбільш вживані терміни та усталені термінологічні словосполучення, що відповідають сучасній професійній лексиці та мові наукових публікацій та міжнародних конференцій у галузі вихрострумового неруйнівного контролю. Значна частина термінів, наведених у словнику, базується на європейському стандарті EN 1330-5:1998 Non-destructive testing – Terminology – Part 5: Terms used in Eddy Current testing. Тому, цей словник є незамінним довідковим посібником для всіх, хто працює з цим стандартом, а також для тих, хто бажає розширити свої знання в галузі вихрострумового неруйнівного контролю. Цей словник також може бути корисним для тих, хто має потребу в точній термінології у цій галузі знань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Перетворювачі механічних величин в електричні. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Безвесільна, Олена Миколаівна; Киричук, Юрій Володимирович; Назаренко, Наталія Миколаївна
  В основу навчального посібника покладено матеріали курсу лекцій «Перетворювачі механічних величин в електричні». Навчальний посібник складено для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології з метою допомоги під час підготовки до занять та складання іспиту з дисципліни «Виконавчі пристрої мехатронних комплексів». При написанні навчального посібника використано багаторічний досвід викладання виконавчих пристроїв мехатронних комплексів, перетворюючих пристроїв приладів студентам приладобудівного факультету Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Наприкінці кожного розділу навчального посібника запропоновано задля закріплення та перевірки набутих знань та навичок питання для самоконтроля. Для студентів технічних спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Елементи і пристрої автоматики та систем управління. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Безвесільна, Олена Миколаївна; Толочко, Тетяна Олексіївна
  В основу навчального посібника покладено матеріали курсу лекцій «Елементи і пристрої автоматики та систем управління». Навчальний посібник складено для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології з метою допомоги під час підготовки до занять та складання заліку з дисципліни «Елементи і пристрої автоматики та систем управління». У навчальному посібнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань елементів і пристроїв автоматики та систем управління (ЕПАСУ), наведено методику та приклади розрахунків ЕПАСУ, а також відомості про практичне застосування ЕПАСУ і нові напрямки у галузі розробки та удосконалення ЕПАСУ. Акцент зроблено на сучасні найбільш досконалі різновиди ЕПАСУ, такі як пристрої інформаційно-вимірювальної техніки та автоматизації, які практично не описані у технічній літературі. Наприкінці кожного розділу навчального посібника запропоновано задля закріплення та перевірки набутих знань та навичок питання для самоконтроля. Призначено для бакалаврів, аспірантів, докторантів з автоматизації, приладобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для фахівців науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій з автоматизації, приладобудування та машинобудування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Статистичні методи визначення залежностей між випадковими величинами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Куц, Юрій Васильович; Лисенко, Юлія Юріївна
  Під час проведення експериментальних досліджень нових матеріалів та виробів виникає завдання встановлення статистичних зв’язків між властивостями об’єктів тестування та параметрами і характеристиками діагностичних сигналів. У навчальному посібнику розглянуто питання, пов’язані з визначенням статистичних залежностей між випадковими величинами, зокрема методи кореляційного, регресійного та дисперсійного аналізів. Навчальний посібник призначено для здобувачів ступеня доктор філософії (PhD) в галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та споріднених спеціальностей, а також наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців, які займаються науковими дослідженнями у галузі приладобудування з метою пошуку кореляцій між сигналами в системах неруйнівного контролю та параметрами об’єктів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Елементи і пристрої автоматики та систем управління. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Безвесільна, Олена Миколаївна; Толочко, Тетяна Олексіївна
  В основу навчального посібника покладено матеріали курсу лекцій «Елементи і пристрої автоматики та систем управління». Навчальний посібник складено для студентів усіх форм нав- чання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології з метою допомоги під час підготовки до занять та складання заліку з дисципліни «Елементи і пристрої автоматики та систем управління». У навчальному посібнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань елементів і пристроїв автоматики та систем управління (ЕПАСУ), наведено методику та приклади розрахунків ЕПАСУ, а також відомості про практичне застосування ЕПАСУ і нові напрямки у галузі розробки та удосконалення ЕПАСУ. Акцент зроблено на сучасні найбільш досконалі різновиди ЕПАСУ, такі як пристрої інформаційно-вимірювальної техніки та автоматизації, які практично не описані у технічній літературі. Наприкінці кожного розділу навчального посібника запропоновано задля закріплення та перевірки набутих знань та навичок питання для самоконтроля. Призначено для бакалаврів, аспірантів, докторантів з автоматизації, приладобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для фахівців науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій з автоматизації, приладобудування та машинобудування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології теплового неруйнівного контролю. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Протасов, Анатолій Георгійович; Куц, Юрій Васильович; Лисенко, Юлія Юріївна
  Навчальний посібник містить інформацію щодо використання різних типів теплових датчиків, пристроїв для реєстрації теплового поля об’єктів та моделювання процесів в об’єктах в умовах дії на них теплового поля. Викладено інформація буде корисною в процесі виконання лабораторних робіт та дипломного проектування за близькими темами. Також у навчальному посібнику розглянуто організаційні питання роботи над лабораторними дослідженнями, послідовність та методику виконання, наведено вимоги щодо оформлення та процесу захисту готових робіт. Навчальний посібник призначено для здобувачів ступеня бакалавра в галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та споріднених спеціальностей, а також наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців, які займаються тепловим неруйнівним контролем та проектуванням приладів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Конструювання елементів приладів автоматизованих систем. Курсове проектування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Богдан, Галина Анатоліївна; Мироненко, Павло Степанович; Мураховський, Сергій Анатолійович; Заморський, Олексій Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Сучасні оптичні технології та системи. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Муравйов, Олександр Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація проєктування елементів оптичних приладів. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Муравйов, Олександр Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Розв'язок задач проєктування приладів та систем з використанням ANSYS i MATHCAD
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Гришанова, Ірина Аркадіївна; Згуровська, Людмила Петрівна; Киричук, Юрій Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Спеціальні розділи математики. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Куц, Юрій Васильович; Лисенко, Юлія Юріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерне моделювання процесів та систем. Частина 2
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Гераїмчук, Михайло Дем'янович; Толочко, Тетяна Олексіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерне моделювання процесів та систем. Частина 1
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Гераїмчук, Михайло Дем'янович; Толочко, Тетяна Олексіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Практика: організація, підготовка, проведення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Богдан, Галина Анатоліївна; Защепкіна, Наталія Миколаївна; Маркіна, Ольга Миколаївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Цифрове моделювання об'єктів та динамічних систем. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06-24) Муравйов, Олександр Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Новітні системи та технології. Частина І. Загальні питання побудови та опрацювання даних в комп’ютерно-інтегрованих системах НКТД
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Куц, Юрій Васильович; Лисенко, Юлія Юріївна; Момот, Андрій Сергійович