Економіка і організація виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

економіка, організація виробництва, витрати, доходи, собівартість, прибуток, основні засоби, підприємство, кадри, оплата праці, податки, ефективність, бізнес-план, нормування

Бібліографічний опис

Петренко, К. В. Економіка і організація виробництва [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за технічними та інженерними спеціальностями / Петренко К. В., Скоробогатова Н. Є. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,56 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – 177 с. – Назва з екрана.

DOI