Розроблення моделі виведення нового товару ТМ «Молокія Казкова» на споживчий ринок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

новий товар, модель, матриця Бостинської консалтингової групи, споживчий ринок, ринкова стратегія, комплекс маркетингу, new product, model, Boston Consulting Group Matrix, consumer market, market strategy, marketing mix, новый товар, матрица Бостонской консалтинговой группы, потребительский рынок, рыночная стратегия, комплекс маркетинга

Бібліографічний опис

Кубишина Н. С. Розроблення моделі виведення нового товару ТМ «Молокія Казкова» на споживчий ринок / Кубишина Н. С., Стасевич А. П. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2017. – № 14. – С. 329–336. – Бібліогр.: 10 назв.