Варіаційні принципи при розвязку нестаціонарних задач руху рідини в трубах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

неусталений, нестаціонарний, рух рідини, структура потоку, варіаційний принцип, unstable, unsteady, fluid flow, flow structure, variational principle, неустановившейся, нестационарный, движение жидкости, структура потока, вариационный принцип

Бібліографічний опис

Гнатів Р. М. Варіаційні принципи при розвязку нестаціонарних задач руху рідини в трубах / Гнатів Р. М., Яхно О. М. // Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування : збірник наукових праць. – 2015. – № 2(74). – С. 31–35. – Бібліогр.: 8 назв.

DOI