Вісник НТУУ «КПІ». Серія Машинобудування: збірник наукових праць

Постійне посилання на фонд

ISSN 2409-5966 (Online), ISSN 2305-9001 (Print) Періодичність: 3 рази на рік
Рік заснування: 1964
Тематика: Новітні досягнення в галузі машинобудування, результати наукових досліджень та вдосконалені методи розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій.
Офіційний сайт (архів випусків): http://journal.mmi.kpi.ua/old
Правонаступник (з 2017 р.): Mechanics and Advanced Technologies

Переглянути

Підфонди, що знаходяться у цьому фонді

Зараз показуємо 1 - 8 з 8