Розроблення логістичної стратегії промислового підприємства (на прикладі ПАТ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

логістична стратегія, логістична дiяльнicть пiдприємcтвa, ефективнicть, oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчний рoзвитoк, logistic strategy, logistical activity, organizational and economic development

Бібліографічний опис

Гайдук, О. А. Розроблення логістичної стратегії промислового підприємства (на прикладі ПАТ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА») : магістерська дис. : 073 Менеджмент / Гайдук Ольга Андріївна. – Київ, 2018 – 92 с.

DOI