Методи та моделі оптимального лікування вірусного гепатиту С

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми. Визначається потребою в удосконаленні терапії вірусного гепатиту С і поліпшення якості життя пацієнтів, що стикаються з цим захворюванням. Застосування математичного моделювання та аналізу даних може допомогти визначити оптимальні стратегії лікування, враховуючи індивідуальні характеристики пацієнта та епідеміологічні чинники. Розробка та моделювання алгоритмів оптимального управління лікуванням ВГС стає важливим інструментом для поліпшення результатів лікування та забезпечення ефективного використання ресурсів охорони здоров'я. Ці алгоритми допомагають визначити оптимальні протоколи лікування, враховуючи індивідуальні характеристики пацієнтів, прогнозувати вірогідність стійкої відповіді та визначати найбільш ефективні стратегії лікування для кожного пацієнта. Мета дослідження. Покращення методів діагностики та терапії вірусного гепатиту С, що забезпечує оптимальний контакт пацієнта та лікаря. Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані моделі можливо впровадити в профільні медичні заклади, які займаються лікуванням вірусного гепатиту C. Основні результати дослідження можуть використовуватися як настанови для лікарів та клінічних працівників при виборі оптимального лікування та управлінні ним у пацієнтів з ВГС. Вдосконалення та використання розроблених алгоритмів може значно покращити результати лікування, зменшити ризик прогресування захворювання та підвищити якість життя пацієнтів, що мають вірусний гепатит C.

Опис

Ключові слова

Вірусний гепатит С, математичні моделі в медицині, монотерапія, управління лікуванням ВГС, Viral hepatitis C, mathematical models in medicine, monotherapy, HCV treatment management

Бібліографічний опис

Борута, М. В. Методи та моделі оптимального лікування вірусного гепатиту С : магістерська дис. : 122 Комп’ютері науки / Борута Марина Вікторівна. – Київ, 2024. – 198 с.

DOI