Захист інформації в поліграфії. Лабораторний практикум

Анотація

Опис

Ключові слова

захист інформації в поліграфії, папір з водяними знаками, зношування банкнот, інтагліодрук, тактильна дискримінації

Бібліографічний опис

Захист інформації в поліграфії. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань». спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Талімонова, О. В. Коротенко, С. О. Гулєвич, О. П. Сокол. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 27 с. – Назва з екрана.

DOI