Фізичне виховання. Атлетична гімнастика для початківців (м’язи верхніх кінцівок)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

фізичне виховання, атлетична гімнастика, м’язи верхніх кінцівок, статура, фізичний розвиток, силові вправи, методи розвитку м’язів верхніх кінцівок, силова підготовка

Бібліографічний опис

Фізичне виховання. Атлетична гімнастика для початківців (м’язи верхніх кінцівок) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; О. Ф.Твердохліб, А. І. Соболенко, М. М. Корюкаєв. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,47 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 36 с. – Назва з екрана.

DOI