Дослідження структури множини неперервних розв’язків систем різницевих рівнянь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Різницеві рівняння, Неперервні обмежені розв’язки, Difference equations, Continuous limited solutions, Разностные уравнения, Непрерывные ограниченные решения

Бібліографічний опис

Бецко І. В. Дослідження структури множини неперервних розв’язків систем різницевих рівнянь / І. В. Бецко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 4(102). – С. 7–13. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI