Особливості додрукарської підготовки кольорових оригіналів для відтворення репродукцій трафаретним способом друку

Анотація

Опис

Ключові слова

трафаретний спосіб друку, репродукція, додрукарська підготовка, світлота, растрова крапка, screen printing, reproduction, prepress, lightness, halftone dot, трафаретный способ печати, репродукция, допечатная подготовка, светлота, растровая точка

Бібліографічний опис

Хмілярчук О. І. Особливості додрукарської підготовки кольорових оригіналів для відтворення репродукцій трафаретним способом друку / О. І. Хмілярчук, К. О. Чепурна, Ю. Ю. Болюта // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 1(47). – С. 40–47. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI