Загальна фізика. Оптика. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У лабораторному практикумі представлені теоретичні відомості, опис лабораторних робіт з теми «Інтерференція та дифракція світла», що викладається для майбутніх фахівців за спеціальністю «Фізика та астрономія», наведені методичні вказівки до виконання цих робіт, містяться контрольні питання для самостійної роботи та підготовки до модульного контролю. Посібник призначений для студентів, які навчаються у закладах вищої освіти і вивчають нормативну навчальну дисципліну «загальна фізика» з циклу математичної та природничо-наукової підготовки за спеціальністю «Фізика та астрономія». Посібник може бути корисним для науково-педагогічних працівників, які викладають курс фізики, під час планування та підготовки завдань до лабораторних робіт та модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни «Загальна фізика Оптика».

Опис

Ключові слова

оптика, інтерференція, дифракція

Бібліографічний опис

Лінчевський, І. В. Загальна фізика. Оптика. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. В. Лінчевський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського ; за заг. ред. І. В. Лінчевського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,95 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 38 с. – Назва з екрана.

DOI