Загальна фізика. Дослідження характеристик вимушених та загасаючих вільних коливань в електричному коливальному контурі. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У лабораторному практикумі представлені теоретичні відомості, опис лабораторних робіт з тем «Дослідження характеристик загасаючих вільних коливань в електричному коливальному контурі та Дослідження характеристик вимушених коливань в електричному коливальному контурі», що викладається для майбутніх фахівців за спеціальністю «Інформаційні системи та технології», наведені методичні вказівки до виконання цих робіт, містяться контрольні питання для самостійної роботи та підготовки до модульного контролю. Посібник призначений для студентів, які навчаються у закладах вищої освіти і вивчають нормативну навчальну дисципліну «загальна фізика» з циклу математичної та природничо-наукової підготовки за спеціальністю «Інформаційні системи та технології». Посібник може бути корисним для науково-педагогічних працівників, які викладають курс фізики, під час планування та підготовки завдань до лабораторних робіт та модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни «Загальна Фізика».

Опис

Ключові слова

вимушені та вільні коливання, електричний контур, добротність, загальна фізика

Бібліографічний опис

Лінчевський, І. В. Загальна фізика. Дослідження характеристик вимушених та загасаючих вільних коливань в електричному коливальному контурі. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. В. Лінчевський, Н. О. Якуніна ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,53 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 20 с. – Назва з екрана.

DOI