Обчислювальна техніка та програмування. Алгоритми та їх реалізація. Розрахункова робота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-05-26

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

програмування

Бібліографічний опис

Обчислювальна техніка та програмування. Алгоритми та їх реалізація. Розрахункова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Системи забезпечення споживачів електричної енергії», «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології», «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів» та «Геоінженерія» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 184 Гірництво / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Д. В. Філянін, В. П. Опришко, В. О. Броницький, А. О. Журавльов. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,397 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 16 с. – Назва з екрана.

DOI