Intensification of multiphase reactions in microreactors

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-05

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

microstructured reactor, microchannel, multiphase system, masstransfer, kinetics, nanoparticles, мікроструктурний реактор, мікроканал, багатофазна система, масообмін, кінетика, каталіз, наночастинки, микроструктурный реактор, микроканал, многофазная система, массообмен, кинетика, катализ, наночастицы

Бібліографічний опис

Reschetilowski, W. Intensification of multiphase reactions in microreactors / Reschetilowski W. // Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 : збірник наукових статей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12-14 травня 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 20–25. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI