Імітатор теплового потоку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Укрпатент

Анотація

Опис

Ключові слова

тепловий потік, Імітатор, теплова труба, алмазоподібна плівка, нагрівач

Бібліографічний опис

Пат. 121573 U Україна, МПК H05B 3/08 (2006.01), H05B 3/20 (2006.01). Імітатор теплового потоку / Ю. Є. Ніколаєнко, Р. С. Мельник, О. І. Руденко, С. М. Ротнер ; заявник та патентовласник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – № u201706054 ; заявл. 16.06.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл.No 23, 2017 р.

DOI

Зібрання