Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено)

Ескіз недоступний

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів ОКР «спеціаліст» та «магістр» теплоенергетичного факультету до виконання комплексних контрольних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. А. Свірепчук, К. О. Рябова. – Електронні текстові дані (1 файл: 560 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 78 с. – Назва з екрана.

DOI