Дослідження підходів до визначення теплового навантаження системи опалення

Анотація

Опис

Ключові слова

теплове навантаження, система опалення, моделювання енергоспоживання, переривчасте опалення, тепловий комфорт, heating load, heating system, energy consumption modeling, intermittent heating, thermal comfort, тепловая нагрузка, система отопления, моделирование энергопотребления, прерывистое отопления, тепловой комфорт

Бібліографічний опис

Дешко В. І. Дослідження підходів до визначення теплового навантаження системи опалення / В. І. Дешко, І. О. Суходуб, О. І. Яценко // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2017. – № 2 (48). – С. 52–60. – Бібліогр.: 12 назв.