Розвиток ІТ - сфери: проблеми та шляхи вирішення в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, тенденції розвитку, інформаційно-комунікаційні технології, конкурентоспроможність, показники розвитку ІТ, стратегічні пріоритети, information technologies, development tendencies, information and communication technologies, competitiveness, indicators of IT development, strategic priorities

Бібліографічний опис

Довгань, Л. Є. Розвиток ІТ - сфери: проблеми та шляхи вирішення в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Л. Є. Довгань, А. В. Козинець // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 464 Кбайт). – 2018. – Вип. 12. – Назва з екрана.

DOI