Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування цехів спеціальної металургії» для студентів спеціальності 8(7).05040105 – «Спеціальна металургія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

проектування цехів, курсовий проект

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування цехів спеціальної металургії» для студентів спеціальності 8(7).05040105 – «Спеціальна металургія» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. / В. М. Рибак, В. Ю. Сухенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 763 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – 22 с. – Назва з екрана.

DOI